Sekcja Instrumentów Klawiszowych
Zajęcia Sekcji Instrumentów Klawiszowych mają na celu rozwijanie szeroko pojętej wrażliwości muzycznej poprzez naukę gry na instrumentach (pianino, keyboard). Uczestnicy zajęć wkraczając w różnorodny, przepełniony ekspresją i bogactwem dźwiękowym świat muzyki, mają sposobność zapoznania się z repertuarem muzycznym minionych epok, jak również możliwość nauki gry znanych melodii, piosenek, przebojów współczesnej muzyki rozrywkowej, popularnej. Wychowankowie na zajęciach poznają i uczą się realizować zapis nutowy, a także mają okazję do kreatywnego działania poprzez tworzenie własnych opracowań (akompaniamentów) do wybranych piosenek, czy własnych interpretacji utworów. Plan zajęć i dobór repertuaru realizowany jest indywidualnie, z uwzględnieniem zainteresowań  i predyspozycji muzycznych ucznia.
Intencją zajęć, oprócz rozwijania umiejętności gry na instrumencie i poszerzania wiedzy muzycznej uczniów, jest także organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz stworzenie okazji uczestniczenia w amatorskim ruchu artystycznym poprzez udział w koncertach, prezentacjach i innych imprezach muzycznych.
Oferta zajęć skierowana jest do uczniów w wieku 7-18 lat, początkujących oraz zaawansowanych, tzn. posiadających już pewne umiejętności w zakresie gry na instrumentach klawiszowych.