Sekcje MDK

Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XIV DOLNOŚLĄSKIM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY„… i mój świat się zatrzymał …”.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych i kulturalnych województwa dolnośląskiego (dopuszczane są prace spoza województwa). Teksty konkursowe należy dostarczyć na adres:

      Młodzieżowy Dom Kultury

      Ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a

      59-300 Lubin

W terminie do 4 grudnia 2020.

Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie.

http://mdk-lubin.pl/index.php/2016-06-09-15-41-04/2016-06-13-20-23-40