Dział imprez masowych

Dział imprez masowych

Małgorzata Tylicka-Półtorak, Anna Wiśniewska

 Dział imprez masowych zajmuje się w Młodzieżowym Domu Kultury organizacją przeglądów i konkursów na różnych szczeblach, od powiatowych do ogólnopolskich. Są to konkursy recytatorskie, literackie, teatralne, plastyczne i inne. Dział ten zajmuje się również organizacją wystaw i wernisaży zarówno pokonkursowych jak i indywidualnych oraz wystrojem wewnątrz i na zewnątrz budynku MDK a także scenografią sali widowiskowej podczas konkursów czy przeglądów.

 

W ramach pracy dział imprez masowych organizuje warsztaty edukacyjno-artystyczne i ceramiczne dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych, które odbywają się w godzinach przedpołudniowych. Celem zajęć warsztatowych jest między innymi: rozwój wyobraźni i twórczego myślenia, doskonalenie sprawności manualnej uczestników, poznanie technik plastycznych i ceramicznych, doskonalenie koncentracji uwagi, rozwijanie wrażliwości i twórczej ekspresji czy rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Zajęcia odbywają się w atmosferze zabawy, pozbawione są aspektu rywalizacji i dostosowane do wieku i możliwości uczestników.