Pięknie żyć - Pracownia Teatralna 2019

Pięknie żyć. Pod takim hasłem odbył się Koncert w dniu 5 czerwca br. Organizatorem i wykonawcą imprezy była Pracownia Teatralna Młodzieżowego Domu Kultury. Uczestnicy zajęć prezentowali różne formy teatralne, były to monodramy, recytacje, piosenki, mini-spektakle  oraz kabarety. Widownia gromkimi brawami dziękowała młodym artystom.