Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie powołano 01.01.1970 r. uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lubinie, siedzibą został zabytkowy budynek przy ul. Odrodzenia 32. Od początku istnienia MDK stara się rozbudzać zainteresowania dzieci i młodzieży tworząc warunki do spędzania czasu wolnego w ciekawy i twórczy sposób. 

W pierwszym okresie istnienia (1970-1973) placówka, ze względu na ograniczenia z liczbą pomieszczeń, podjęła współpracę z placówkami oświatowymi (szkoły i przedszkola), w których prowadzone były zajęcia artystyczne, sportowe i nauka języków obcych.

Pod koniec 1973 r. zmieniono częściowo profil placówki. Zlikwidowano większość zajęć prowadzonych dotąd poza siedzibą MDK. Placówka realizowała zadania wynikające z tzw. "Kalendarza imprez" zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty w Legnicy.

Od 1999 roku organem prowadzącym MDK był Powiat Lubiński. Nadzór merytoryczny w dalszym ciągu sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, a placówka działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty.

W 2005 r. Młodzieżowy Dom Kultury przeniesiono do nowego obiektu, budynku zaadaptowanego po byłym internacie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a. Zwiększono w ten sposób bazę dydaktyczną i w konsekwencji umożliwiono dalszy rozwój placówki.

Od roku 2011 organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubin.

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie

al. Komisji Edukacji Narodowej 6a

59-300 Lubin

NIP 692-23-05-969

Telefon:

Sekretariat: 76 847 86 64

Dział Imprez: 76 724 89 24

e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

RADA RODZICÓW PRZY MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłaty za zajęcia:

Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie

77 1090 2082 0000 0001 1033 9865