HOME

W  związku z rezygnacją z pracy w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie nauczycieli:  Elżbiety Kochan, Konstantina Kushchenko, Anny  Pechytiak i  Anny Wiśniewskiej, oraz ich przejściem do  nowopowstałej placówki Centrum Działań Twórczych, pragnę poinformować, że  nie ma możliwości organizacyjnych na kontynuację zajęć prowadzonych przez w/w pedagogów w strukturach MDK.   

Jednocześnie informuję, że wszyscy uczestnicy zajęć prowadzonych przez nauczycieli:  Elżbietę Kochan, Konstantina Kushchenko,  Annę  Pechytiak i  Annę Wiśniewską,  mają możliwość  kontynuacji zajęć na dotychczasowych zasadach w Centrum Działań Twórczych do końca roku szkolnego 2020/2021.