RODO

 PLAN ZAJĘĆ

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY

2018/2019

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

 PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

 PIĄTEK

 

 1

Waldemar Dolecki

Taekwondo

16.00 – 17.00

6 – 9 lat

Początkująca

(I rok nauki)

16.00 – 17.30

 

10 lat i więcej

(I rok nauki)

16.00 – 17.00

6 – 9 lat

Początkująca

(I rok nauki)

17.00 – 18.00

 

10 lat i więcej

(I rok nauki)

 

 

  

16.00 – 17.30

Wszystkie grupy

 

17.00 – 18.00

Grupa średnia młodsza ( II rok)

 

17.30 – 19.00

 

zaawansowana

17.00 – 18.00

Grupa średnia młodsza ( II rok)

 

17.30 – 19.00

 

zaawansowana

 

18.00 – 19.00

Grupa średniozaawansowana

18.00 – 19.00

Grupa średniozaawansowana

 

 2

Marek Urbanowski

Terapia logopedyczna

11.00 – 14.30

12.00 – 14.30

12.00 – 14.00

12.00 – 14.30

11.00 – 13.00

 

 3

Lidia Głodowska

Koło teatralne

 

15.00-18.10

Scena recytacji i monodramu

7-18 lat

 15.00-17.25

Kabaret „Ogniste Strzały”

(10-14 lat)

15.00-18.10

Teatrzyk „Urwisy”

(7-13 lat)

15.00-18.10

„Teatr Pękniętego Zwierciadła”

(15-18 lat)

 15.00-15.45

Teatrzyk „Kto to?”

(5-6 lat)

 

15.50-17.20

Teatr lalki i aktora "MAJA"

 

 4

Beata Zioło

Fotografia

Informatyka

 

 08.00 – 11.15

Warsztaty informatyczne

(przedszkola

9:00-11:15)

(SP 8:00-10:15) 

 15.30 – 17.45

Fotografia

15.30 – 17.00

Grafika komputerowa

 

15.30 – 17.45

Fotografia

08.00 – 11.15

Warsztaty informatyczne

 

 

17.10 – 18.40

Grafika komputerowa

 

15.00 – 16.30

Grafika komputerowa 

 

5

Małgorzata Tylicka – Półtorak

Dział imprez

Ceramika

 

8.30 – 14.00

Dział imprez

 

 

 15.00 – 16.00

Dział imprez

 

 8.30 – 12.30

Dział imprez

Warsztaty

(9:00-11:00)

 15.00 – 19.00

Dział imprez

8.30 – 11.30

Dział imprez

 

 16.30-18.30

Ceramiczny elementarz

 

6

 Elżbieta Kochan

Koło plastyczne

Ceramika

9.00 – 11.15

Warsztaty ceramiczne

9.00  - 11.15

Warsztaty ceramiczne

 16.00 – 17.30

Ceramika 

 16.00 – 17.30

100 technik plastycznych

9.00 -12.00

Warsztaty ceramiczne

 

16.00 – 18.15

Grafika i rysunek 

17.30 – 19.00

Ceramika

 

17.45 – 20.00

Malarstwo i rzeźba

 

18.15-20.00

Ceramika

 

 7

Anna Wiśniewska

Dział imprez

Plastyka

 

16.00 – 16.45

ABC Plastyki

 

 

 

 

 

 14-25-15:55

Dział imprez 

 10.00 – 14.00

Dział imprez

8.55 – 15.25

Dział imprez

Warsztaty

 10.00 – 12.00

Dział imprez

 

 16.00 – 17.00

ABC plastyki

Maluchy 5-7lat

 

17.35-19.05

ABC  plastyki

Starsze 7-8 lat

15.30 – 17.00

ABC plastyki

8-12 lat

 

 8

 Barbara Zgrzebnicka – Papciak

Instrumenty klawiszowe

 

 15.00 – 18.00

  15.30 – 18.30

 16.15 – 19.15

15.30 – 18.30

16.00 – 17.30

 

9

Andrzej Ossowski

Koło gitarowe

16.00 – 18.45

 

 16.00 – 19.15

 

16.00 – 19.15

 

16.00 – 18.45

 

 16.00 – 18.45

 

 

 10

 Izabela Hryniewicz – Mika

Język niemiecki

 

16.05 – 17.35

Kl. III Gimnazjum

 

 

 16.05-17.35

Grupa początkująca

Kl. IV-V

17.35 – 19.05

Kl. VI-VIII

kontynuacja

 

 

-

 

 

-

 

17.40-19.10

Gr. Początkująca kontynuacja

Kl. V-VI SP

 

 

 

Izabela Hryniewicz – Mika

Język angielski

 

14.30-16.00

Kl. II SP

15.15-16.00

Kl. I SP

 

17.40-19.10

Kl. III SP

 16.00 – 17.30

Kl. II SP

-

15.15-16.00

Kl. I SP

 

16.05-17.35

Kl. II SP

 

11

 Zofia Koszykowska

Język angielski

16.00 – 17.30

Kl. IV Sp

16.00 – 17.30

 Kl. III Gimnazjum

16.00 – 17.30

 Kl. IV Sp

16.00 – 17.30

 Kl. V Sp

 16.00 – 17.30

 

Kl. V Sp

 

17.35 – 19.10

 Kl. VIII Sp

17.35 – 19.10

 Kl. III LO

17.35 – 19.10

Kl. VI Sp

17.35 – 19.10

Kl. V Sp

 

12

 Anna Piwowarczyk

Zajęcia wokalne

 

 

 

 15.00 – 18.15

15.00 – 19.00

 

 

13

 Oleg Bugajenko

Szermierka

 17.00 – 19.30

 15.30 – 19.30

17.00 – 19.30

 15.30 – 19.30

 16.00 – 21.00

 

 14

Patrycja Kamola

Zajęcia wokalne

-

-

13.00-16.45

 -

13.15-16.15

 

 15

Anna Pechytiak 

Plastyka

Warsztaty artystyczne

16.00-17.30

Studio Kredka

GR 1  

 16.00-17.30

Studio Kredka

GR 1

 16.00-17.30

Studio Kredka

GR 1

  9.00 – 11.15

Warsztaty

Trening kreatywności

 9.00 – 11.15

Warsztaty

Trening kreatywności

 

17.45-19.15

Studio Kredka

GR 2

17.45-19.15

Studio Kredka

GR 2

17.45-19.15

Studio Kredka

GR 2

 

16

 

Konstantin

Kushchenko

BREAKDANCE

BALET

 

 

 BALET

15.30-16.00

4 lata

 

 BREAK DANCE

chłopcy

 

19.00-20.30

 

 BALET

15.30-16.00

4 lata

 

BREAK DANCE

chłopcy

 

19.00-20.30

 

 

 BALET

16.00-16.40

 5-6 lat

 BALET

16.00-16.40

 5-6 lat

 

   

BALET

16.40-17.30

 7-8 lat

 

BALET

16.40-17.30

7-8 lat

 

 

BALET

17.30-18.30

Od 9 lat

 

 

BALET

17.30-18.30

Od 9 lat

 

BREAK DANCE

Dziewczyny

18.30-20.00 

BREAK DANCE

Dziewczyny

18.30-20.00

 

 

 

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie,

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 6A, 59-300 Lubin (dalej Administrator)

2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:  tel. 768358801, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.       Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b)   realizacji umowy;

c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.       W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Rudna.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

7.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

e)   prawo do przenoszenia danych

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

8.       W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

9.       W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b.

11.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

OPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY

2018/2019

Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie

77 1090 2082 0000 0001 1033 9865

Kontakt do Rady Rodziców przy MDK:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Nazwa zajęć

 

Opłata na Radę Rodziców

1

Waldemar Dolecki

Taekwondo

60 zł/miesiąc

Opłata klubowa

2

Marek Urbanowski

Terapia logopedyczna

30 zł za rok

3

Beata Zioło

 

Fotografia

100zł/rok

Informatyka

100zł/rok

Grafika

100zł/rok

4

Małgorzata Tylicka – Półtorak

Ceramiczny elementarz

300 zł/rok

5

Elżbietą Kochan

100 Technik plastycznych

300zł/rok

Rysunek i grafika

300zł/rok

Malarstwo i rzeźba

300zł/rok

Ceramika

300zł/rok

6

Anna Wiśniewska

ABC plastyki

300zł/rok

7

Barbara Zgrzebnicka - Papciak

Nauka gry na instrumentach klawiszowych

130zł/rok

8

Andrzej Ossowski

Nauka gry na gitarze

120zł/rok

 

9

Izabela Hryniewicz - Mika

Język angielski

 

200zł/rok

Język niemiecki

 

200zł/rok

10

Zofia Koszykowska

Język angielski

200zł/rok

11

Anna Piwowarczyk

Zajęcia wokalne

 

150/rok

12

Oleg Bugajenko

Szermierka

 

70zł/miesięcznie

Opłata klubowa

13

Anna Pechytiak

Zajęcia plastyczne

300 zł/rok

14

Patrycja Kamola

Zajęcia wokalne

150/rok

15

Konstantin Kushchenko

Breakdance

100zł/rok

Balet

16

Lidia Głodowska

Scena recytacji
i monodramu

40zł/rok

Kabaret ogniste strzały

150zł/rok

Teatrzyk urwisy

150zł/rok

Teatr pękniętego zwierciadła

40zł/rok

Teatrzyk „Kto to?”

150zł/rok

Teatr Lalki i Aktora „Maja”

 

 


 

22. Turniej Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej „Mamy niepodległość”


 

Anioły są takie... 2018