Logopedia

Szanowni Rodzice! 
Koniecznie udajcie się do logopedy, gdy u swojego dziecka zaobserwujecie następujące symptomy:

- u dziecka do 12 miesięcy:

·         nie głuży i nie gaworzy

·         nie reaguje na dźwięki otoczenia

·         nie rozumie i nie wykonuje prostych poleceń

·         nie mówi prostych sylab np.: ta-ta, pa-pa, ma-ma, ba-ba

- u dziecka do 2 roku życia:

·         nie mówi prostych słów

·         nie naśladuje odgłosów zwierząt i otoczenia

·         mówi mało i niechętnie

·         nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy

- u dziecka do 3 roku życia:

·         język „wchodzi” między zęby przy wymowie głosek ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz

·         oddycha przez usta i buzia jest ciągle otwarta

·         pije z butelki lub ssie smoczek

·         nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy

- u dziecka do 4 roku życia:

·         mowa jest nie zrozumiała dla otoczenia

·         nie wymawia głosek s, z, c, dz zastępując je głoskami ś, ź, ć, dź

·         ma trudności z nazywaniem przedmiotów

·         nie buduje prostych zdań

·         ma trudności z zapamiętywaniem wyrazów, zdań, wierszyków

·         nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy

- u dziecka do 5 roku życia:

·         nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż

·         nie podnosi czubka języka do podniebienia

·         nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby

·         myli podobnie brzmiące głoski i wyrazy np.: półka – bułka, koza- kosa, Tom – dom

·         w wypowiadanych zdaniach pojawiają się błędy gramatyczne

·         przekręca trudne wyrazy

- u dziecka do 6 roku życia:

·         nie wymawia poprawnie głoski r oraz innych głosek

·         nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby i głoski

·         nie różnicuje liter

·         nie rozumie kontekstu sytuacyjnego

- u dziecka między 7 – 10 rokiem życia:

·         nie wymawia prawidłowo wszystkich głosek

·         w wypowiedziach ustnych i pisemnych pojawiają się błędy gramatyczne

·         myli podobnie wyglądające i brzmiące litery

·         czyta bardzo powoli głoskując treść

·         przekręca długie wyrazy

·         ma kłopot z przepisywaniem tekstu

·         robi dużo błędów ortograficznych

·         ma trudność z zapamiętywaniem wierszy

 

Terapia logopedyczna

Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju mowy dziecka już od najwcześniejszych chwil jego życia. Zdolność nawiązywania relacji z otoczeniem jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Zdrowe, prawidłowo rozwijające się niemowlę wyposażone jest w "narzędzia" już od urodzenia służące komunikacji: umiejętność skupiania wzroku na twarzy dorosłego, płacz, uśmiech, później głużenie, gaworzenie. Brak zdolności komunikacji, sygnalizowania swoich potrzeb, mogą być sygnałem zaburzeń w rozwoju dziecka.  Nieprawidłowa, niewyraźna wymowa, ubogi zasób słownictwa - to częste przyczyny trudności szkolnych i niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych. Zaburzenia w rozwoju mowy wpływają niekorzystnie na poczucie własnej wartości i kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby. 

Konsultacja logopedyczna jest jednocześnie diagnozą nieprawidłowości w rozwoju mowy, dzięki której specjalista podejmuje właściwe działania terapeutyczne oraz udziela porady i wskazówek rodzicom do pracy z dzieckiem. 

Zapraszamy także młodzież przygotowującą się do egzaminów do szkół teatralnych, do konkursów recytatorskich i wokalnych. 


 

"Muzyczne Variete 2019”


 

WOŚP w MDK 2019