Język angielski (I-III klasa SP)

Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci skierowane są przede wszystkich do uczniów klasy I-III szkoły podstawowej. Prowadzone są w grupach z uwzględnieniem predyspozycji i umiejętności językowych danego dziecka. Czas trwania takich zajęć to 45 min. bądź 1,5 godz. w zależności od wieku.

Zajęcia mają na celu doskonalenie warsztatu językowego, zdobywanie wiedzy jak również wykorzystanie jej w różnych sytuacjach.

Dzieci uczą się języka angielskiego utrwalając słownictwo i gramatykę. Obydwa te elementy starają się później wykorzystać zarówno w czytaniu jak i mówieniu. Na zajęciach uczniowie poznają różne piosenki, prowadzą również dialogi w parach, przeprowadzają wywiady i odpowiadają po angielsku.

Dla niektórych osób jest to również okazja do nadrobienia i uzupełnienia brakującej wiedzy z języka angielskiego.

 

Zajęcia z najmłodszymi polegają na tym, aby rozwijać słownictwo, ćwiczyć pamięć i koncentrację oraz doskonalić ich w krótkich wypowiedziach.  Jest to także połączenie elementów edukacyjnych z zabawą. 


 

"Muzyczne Variete 2019”


 

WOŚP w MDK 2019