Balet

Odwołane

Odwołane zajęcia

NAUCZYCIEL: Barbara Zgrzebnicka-Papciak
ZAJĘCIA: Nauka gry na instrumentach klawiszowych
DATA: 23.11.2020 - 10.12.2020
  

Taniec klasyczny to świetna zabawa, która rozwija poczucie rytmu, plastyczność, elegancję i koordynację ruchową. Taniec oprócz przygotowania ogólnorozwojowego uczy norm postępowania w grupie i nawiązywania relacji z innymi osobami. Ponadto taniec klasyczny kształtuje wrażliwość na muzykę, piękno ruchu oraz piękno ciała. Dzięki temu dziecko nabiera nawyku trzymania się prosto i dbania o grację ruchu. Zwracamy uwagę na wyrabianie i kształtowanie prawidłowej postawy, sylwetki, koordynacji ruchowej i kondycji. Technika tańca klasycznego jest wykorzystana w takich dyscyplinach sportowych jak łyżwiarstwo figurowe, gimnastyka artystyczna akrobatyka i td.

Zajęcia  taneczne obywają się w grupach wiekowych od 4-5 lat, 6-7 lat i wzwyż.