Sekcje MDK

Pracownia Teatralna MDK w Lubinie zajmuje się działalnością pedagogiczno-artystyczną wśród dzieci i młodzieży. Głównym celem tej działalności jest ukazywanie pozytywnych wartości życia, mówienie o tym co mądre i szlachetne, ukazywanie też zła, które pokonywane jest przez dobro i miłość. Ważnym celem jest także, wzbogacanie wyobraźni i wrażliwości wychowanków; wychowanie poprzez teatr twórczo działa na postawy i osobowość uczestników, uczestnicy poszerzają swoją wiedzę o warsztat aktora i recytatora, a także reżysera. Niektórzy wychowankowie mają za sobą wyreżyserowanie kilku etiud teatralnych. Powstały oryginalne etiudy, wypływające z indywidualnych interpretacji utworów artystycznych i stały się wypowiedziami bogatymi w emocje i symbole.

Proponujemy szeroką ofertę edukacyjną, prowadząc  zajęcia teatralne dla wszystkich grup wiekowych. Na przestrzeni 20 lat istnienia Pracowni powstały następujące grupy :

-Teatrzyk „Kto to?” /dzieci w wieku 5 i 6 lat/,

-„Scena Recytacji i Monodramu” /wszystkie grupy wiekowe/,

-Teatrzyk „Urwisy”/dzieci w wieku od 7 do 11 lat/,

-Kabaret „Ogniste Strzały”/dzieci od 8 do 13 lat/,

-„Teatr Pękniętego Zwierciadła”/młodzież od 14 do  19 lat/,

Ze względu na wzrost zainteresowań teatrem lalkowym, powstała nowa grupa – Teatr Lalki i Aktora „MAJA”, utworzona przez wychowanków w wieku 12 i 13 lat /w drugim semestrze 2016/2017 roku szkolnego/.

 

Poza opisanymi wyżej działaniami artystycznymi Pracownia Teatralna promuje młode talenty na różnorodnych przeglądach i konkursach teatralnych i recytatorskich. Swoje zdolności artystyczne wychowankowie mogą rozwijać w świadomy sposób i mogą osiągać wiele sukcesów w różnych dziedzinach życia.


 

"Muzyczne Variete 2019”


 

WOŚP w MDK 2019