Sekcje MDK

Koło wokalne - „Akademia Wokalna” - kształtuje osobowość i wrażliwość młodych ludzi, rozwija ich uzdolnienia i zainteresowania muzyczne, a także przygotowuje uczestników do aktywnego życia kulturalnego na scenie. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży, prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania i obejmują naukę poprawnej emisji głosu, kształcenie techniki wokalnej i słuchu muzycznego oraz pracę nad repertuarem muzyki rozrywkowej i dziecięcej z wykorzystaniem instrumentów oraz podkładów instrumentalnych.

Uczestnicy „Akademii Wokalnej” zapoznawani są z ćwiczeniami z zakresu prawidłowej impostacji głosu, dykcji, interpretacji piosenek oraz improwizacji wokalnej. Podczas zajęć rozwijane jest również obycie i ruch sceniczny, będące istotnymi elementami każdego publicznego wystąpienia wokalnego, a uczestnicy stale przygotowywani są do koncertów, recitali, konkursów wokalnych, nagrań studyjnych oraz wystąpień publicznych.

„Akademię Wokalną” prowadzi mgr Patrycja Kamola - wokalistka, instrumentalistka, kompozytorka, autorka tekstów, a także doświadczony pedagog wokalny i logopeda. Patrycja Kamola jest absolwentką studiów magisterskich Wokalistyki jazzowej i estradowej na Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Kompozycji i aranżacji na Uniwersytecie Zielonogórskim. Za swoją działalność artystyczną trzykrotnie otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpracowała z m. in.: Mike Russellem, Jennifer Batten, Brianem Fentressem, Jackiem J.J. Jagusiem i Gabrielem Fleszarem. Patrycja Kamola od kilku lat zasiada w Jury na wielu konkursach wokalnych, a w swoim dorobku artystycznym ma udział w sesjach nagraniowych 5 różnych płyt, natomiast jej solowy album zatytułowany Patrycja Kamola „Czekając na miłość”, zawierający autorskie kompozycje wokalistki, uzyskał status ZŁOTEJ PŁYTY i wygrał prestiżowy Konkurs Fonograficzny „Płytowy Debiut Roku”.


 

"Muzyczne Variete 2019”


 

WOŚP w MDK 2019