Sekcje MDK

UWAGA!

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza dzieci uczęszczające na zajęcia do udziału w bezpłatnych półkoloniach w turnusach:

29.06.-03.07.2020r.

06.07.-10.07.2020r.

24.08.-28.08.2020r.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną półkolonie przeprowadzone będą w oparciu o zajęcia własne, bez wyżywienia w godzinach od:10.00-14:00.

Zapisy od poniedziałku 15.06.2020r. od godz. 10:00 tylko telefonicznie! Tel.: 724 383 463.

Możliwość zapisu tylko na 1 turnus.

Z przykrością informujemy, że w nowym roku szkolnym prawdopodobnie nie będziemy prowadzić zajęć:

 • Gitarowych
 • Teatralnych
 • Wokalnych
 • Informatycznych
 • Fotograficznych
 • Językowych (niemiecki, angielski)
 • Sportowych (szermierka, taekwondo)

Dodatkowych informacji można uzyskać w sekretariacie MDK, osobiście lub telefonicznie – 76 847 86 64

MDK Lubin

W OPARCIU O REKOMENDACJE POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ ODWOŁUJEMY DO KOŃCA MARCA WSZYSTKIE ZAPLANOWANE IMPREZY MASOWE (PRZEGLĄDY, KONKURSY) ORGANIZOWANE PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W LUBINIE.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o możliwości wznowienia stacjonarnej działalności placówek oświatowo-wychowawczych, informujemy że od 18 maja 2020r. zostają wznowione zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia, zajęcia te mogą odbywać się wg. nowych harmonogramów, podziałów na grupy itp.

W związku z tym bardzo prosimy rodziców/pełnoletnich uczestników o bezpośredni kontakt w tej sprawie z nauczycielami prowadzącym poszczególne zajęcia.

Bądźmy zatem w kontakcie... i dobrym zdrowiu! :)

 

WYTYCZNE DLA RODZICÓW

 

 • Przekaż dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz mu temperaturę.
 • Ważne! Nie posyłaj dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Pamiętaj, by koniecznie zaopatrzyć dziecko w jednorazowe rękawiczki na zajęcia plastyczne i ceramiczne.
 • Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki (wejście główne). Przebywanie opiekunów na terenie budynku jest zabronione.

W dn. 28 lutego o godzinie 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie odbyło się rozstrzygnięcie XIII DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY „Naprawdę jaki jestem nie WIE NIKT …”, połączone z uroczystym rozdaniem nagród laureatom  oraz mini recitalem Małgorzaty Pelak.

W konkursie wzięło udział stu trzydziestu trzech uczestników ze szkół województwa dolnośląskiego.

Protokół konkursu:

https://mdk-lubin.pl/index.php/2016-06-09-15-41-04/wyniki-konkursow/255-xiii-dolnoslaski-przeglad-tworczosci-literackiej-dzieci-i-mlodziezy-naprawde-jaki-jestem-nie-wie-nikt

 

 


 

"Muzyczne Variete 2019”


 

WOŚP w MDK 2019