Sekcje MDK
1.Podstawowe atuty zajęć gitarowych w MDK

-nauka gry na różnych typach i rodzajach gitar: gitarze “popularnej”, klasycznej, elektrycznej, basowej; 
-najniższa w mieście odpłatność;
-wieloletnie doświadczenie osoby prowadzącej zajęcia (ponad 40-letni staż w grze na gitarze; 30-letnia praktyka i doświadczenie pedagogiczne/nauczycielskie/instruktorskie w prowadzeniu tego typu zajęć);
-indywidualny i otwarty charakter zajęć prowadzonych w atmosferze akceptacji, serdeczności, zachęty i wsparcia (indywidualizacja metod dydaktycznych, nieograniczony dobór atrakcyjnych dla uczestników ćwiczeń przygotowawczych, wskazanego/oczekiwanego przez uczestników repertuaru stałego i oryginalnych opracowań własnych);
-relaksacyjne zabawy i ćwiczenia rytmiczne na instrumentach perkusyjnych (congach, bongosach).

2.Początkujący gitarzyści

-zapoznają się z podstawowymi technikami gry solowej (apoyando, tirando) i akordowej (łatwymi chwytami akordowymi, typowymi sposobami akompaniamentu, jak arpeggio, akompaniament ragtimowy oraz podstawami akompaniamentu „sekcyjnego” - uniwersalnymi rytmami („folkowym”, „charlestonowym”, „rumbowym”, „meksykańskim”) wykonywanymi na gitarze i instrumentach perkusyjnych;

-w trakcie zabaw rytmicznych i ćwiczeń na instrumentach perkusyjnych zdobędą podstawowe umiejętności gry na congach i bongosach oraz rozwiną poczucie rytmu muzycznego i koordynację ruchową;

-uzyskają fachowe porady dotyczące skutecznej techniki gry na gitarze, eksploatacji i konserwacji instrumentów oraz bezpłatną pomoc praktyczną, (w wyborze i zakupie instrumentu, strojeniu instrumentów, wymianie strun itp.).

3.Kontynuujący/zaawansowani gitarzyści

-rozwiną posiadane umiejętności i opanują m.in. sztukę rozwiniętego akompaniamentu „sekcyjnego” przebojów i standardów muzyki pop-rockowej (także przez siebie wybranych);

-zapoznają się z klasyczną formą bluesa (12-taktową zwrotką, tzw. chorusem) oraz jego harmonią (opartą na triadzie harmonicznej – tonice, dominancie i subdominancie);
-muzykując w małej grupie instrumentalnej, zapoznają się z ciekawymi tematami i solówkami opartymi na skali pentatonicznej molowej, eolskiej i skali bluesowej; stylowymi akompaniamentami opartymi na ciekawych chwytach akordowych i podziałach rytmicznych charakterystycznych dla muzyki popularnej, bluesowej, rockowej i jazzowej.

4.Wszystkie osoby zainteresowane grą na tym popularnym instrumencie

-zidentyfikują niektóre elementy swoich uzdolnień muzycznych, tj. czynników słuchowych (poczucia wysokości dźwięku); czynników muzycznych (pamięci muzycznej, poczucia rytmu); czynników kinestetyczno-ruchowych (precyzyjności i koordynacji ruchowej, siły i wytrzymałości); czynników motywacyjnych (zainteresowań, postaw, cech charakteru);

-uzyskają możliwości prezentowania swoich zdolności muzycznych/gitarowych i aktualnych umiejętności podczas występów/koncertów okolicznościowych organizowanych w MDK oraz na terenie miasta, gminy i powiatu lubińskiego;

-mogą kontynuować szkolenie uczestnicząc w nieodpłatnych zajęciach organizowanych w MDK podczas ferii zimowych oraz/lub wakacji letnich.


 

"Muzyczne Variete 2019”


 

WOŚP w MDK 2019