100 technik plastycznych

Sztuka staje się zabawą i eksperymentem. Zajęcia plastyczne prowadzone są w oparciu o różne techniki artystyczne i zabawy twórcze pobudzające kreatywność. Swobodna formuła zajęć sprzyja spontanicznej autokreacji dziecka. Zapoznanie z podstawowymi technikami plastycznymi i głównymi kierunkami w sztuce plastycznej. Rozbudzanie i rozwijanie talentów plastycznych poprzez stworzenie uczestnikom zajęć w pracowni warunków do samodzielnej pracy twórczej pod opieką instruktora.

Opiekun: mgr ELŻBIETA KOCHAN

Zajęcia odbywają się -czwartek 16.00-17.30


 

22. Turniej Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej „Mamy niepodległość”


 

Anioły są takie... 2018