100 technik plastycznych

Odwołane

Odwołane zajęcia

NAUCZYCIEL: Barbara Zgrzebnicka-Papciak
ZAJĘCIA: Nauka gry na instrumentach klawiszowych
DATA: 23.11.2020 - 10.12.2020
  

Sztuka staje się zabawą i eksperymentem. Zajęcia plastyczne prowadzone są w oparciu o różne techniki artystyczne i zabawy twórcze pobudzające kreatywność. Swobodna formuła zajęć sprzyja spontanicznej autokreacji dziecka. Zapoznanie z podstawowymi technikami plastycznymi i głównymi kierunkami w sztuce plastycznej. Rozbudzanie i rozwijanie talentów plastycznych poprzez stworzenie uczestnikom zajęć w pracowni warunków do samodzielnej pracy twórczej pod opieką instruktora.

Opiekun: mgr ELŻBIETA KOCHAN

Zajęcia odbywają się -czwartek 16.00-17.30