Warsztaty "Artystyczne Laboratorium" 2018

Odwołane

Odwołane zajęcia

NAUCZYCIEL: Barbara Zgrzebnicka-Papciak
ZAJĘCIA: Nauka gry na instrumentach klawiszowych
DATA: 23.11.2020 - 10.12.2020
  

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o możliwości wznowienia stacjonarnej działalności placówek oświatowo-wychowawczych, informujemy że od 18 maja 2020r. zostają wznowione zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia, zajęcia te mogą odbywać się wg. nowych harmonogramów, podziałów na grupy itp.

W związku z tym bardzo prosimy rodziców/pełnoletnich uczestników o bezpośredni kontakt w tej sprawie z nauczycielami prowadzącym poszczególne zajęcia.

Bądźmy zatem w kontakcie... i dobrym zdrowiu! :)

 

WYTYCZNE DLA RODZICÓW

 

  • Przekaż dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz mu temperaturę.
  • Ważne! Nie posyłaj dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  • Pamiętaj, by koniecznie zaopatrzyć dziecko w jednorazowe rękawiczki na zajęcia plastyczne i ceramiczne.
  • Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki (wejście główne). Przebywanie opiekunów na terenie budynku jest zabronione.