Warsztaty "Artystyczne Laboratorium" 2018

Fundacja FOR ART oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie literackim „Opowiedz swoją historię”. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz kobiet pracujących, które chcą opowiedzieć prawdziwą lub fikcyjną historię zmagania się kobiet - bliskich im osób z chorobą nowotworową.

 Organizatorem konkursu jest Powiat Lubiński, a Realizatorem konkursu Fundacja

FOR ART w ramach Projektu pn. Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” w subregionie legnicko-głogowskim w latach 2017-2019.

 Konkurs obejmuje swoim zasięgiem subregion legnicko–głogowski tj. powiaty: lubiński, legnicki, m. Legnica, głogowski, polkowicki i górowski.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie MDK w zakładce „Konkursy – regulaminy”

 


 

"Muzyczne Variete 2019”


 

WOŚP w MDK 2019