Galeria

Pięknie żyć. Pod takim hasłem odbył się Koncert w dniu 5 czerwca br. Organizatorem i wykonawcą imprezy była Pracownia Teatralna Młodzieżowego Domu Kultury. Uczestnicy zajęć prezentowali różne formy teatralne, były to monodramy, recytacje, piosenki, mini-spektakle  oraz kabarety. Widownia gromkimi brawami dziękowała młodym artystom.  

W sobotę 8 czerwca w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie odbyły się Prezentacje Artystyczne MDK. 

Próbkę swoich umiejętności nabytych w mijającym roku szkolnym zaprezentowali uczestnicy zajęć wokalnych, gry na gitarze, gry na instrumentach klawiszowych, teatralnych oraz tanecznych.

Licznie zgromadzona publiczność złożona z bliskich młodych artystów nie szczędziła braw swoim milusińskim i ich instruktorom: Annie Piwowarczyk (wokal), Lidii Głodowskiej (teatr), Barbarze Zgrzebnickiej-Papciak (instrumenty klawiszowe), Patrycji Kamoli (wokal), Andrzejowi Ossowskiemu (gitara) oraz Konstantemu Kuszczence (taniec).

                18 stycznia w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie odbyły się prezentacje muzyczne „Muzyczne Variete”, na których swoje umiejętności wokalne oraz gry na instrumentach klawiszowych i na gitarze zaprezentowali uczestnicy zajęć MDK. Spotkanie uświetnił także występ sekcji teatralnej prowadzonej przez Lidię Głodowską. Opiekunami artystycznymi zajęć muzycznych są: Anna Piwowarczyk i Patrycja Kamola (zajęcia wokalne), Barbara Zgrzebnicka-Papciak (nauka gry na instrumentach klawiszowych) oraz Andrzej Ossowski (nauka gry na gitarze).

Licznie przybyli bliscy młodych artystów hojnie wsparli akcję towarzyszącą prezentacjom ich pociech kupując specjalnie na tą okazję upieczone ciasta. Zbiórka dotyczyła pomocy Juli Nieckarz, która potrzebuje kosztownej operacji aby chodzić.


 

"Muzyczne Variete 2019”


 

WOŚP w MDK 2019