Wyniki Konkursów

PROTOKÓŁ z przebiegu komisyjnego przeglądu prac nadesłanych na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt.  „MAMA JAK Z OBRAZKA”, który odbył się  07.06.2017r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie.

W konkursie wzięło udział 76 prac

Komisja w składzie:

1.      ANNA PECHYTIAK – artysta plastyk

2.      ELŻBIETA KOCHAN – artysta plastyk

3.      MARTYNA OPAŁACZ – artysta plastyk

4.      DANUTA OPACH – animator kultury

postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace następujących osób:

 

NAGRODY:

LAURA LEEK – lat 5 – Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim

MARIA BRZEZIŃSKA – lat 10 – Szkoła Podstawowa nr 156 w Krakowie

RAFAŁ SZYPALSKI – lat 18 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radzyniu Podlaskim

KAROLINA MUĆKO - lat 18 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radzyniu Podlaskim

ZUZANNA ZYZIK - lat 14 – Galeria Ogród Sztuki w Konstantynowie Łódzkim

 

WYRÓŻNIENIA:

ŁUKASZ KOCZKODAJ – lat 20 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radzyniu Podlaskim

IGA CISZYK – lat 7 - Galeria Ogród Sztuki w Konstantynowie Łódzkim

NIKOLA KASPRZYK – lat 13 – Szkoła Podstawowa w Rzerzęczycach

ANNA RYCZKO – lat 15 – Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach

ANTONI URBAŃSKI – lat 11 – Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku

URSZULA ZAWADZKA – lat 14 – Społeczne Gimnazjum nr 5 w Krakowie

 

 

  


 

22. Turniej Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej „Mamy niepodległość”


 

Anioły są takie... 2018