Regulaminy

Powiat Lubiński wraz z partnerami zaprasza do udziału w konkursie edukacyjno-literackim pt: "Opowiedz swoją historię" organizowanym w ramach Projektu pn. Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” w subregionie legnicko-głogowskim w latach 2017-2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).

 

>>>REGULAMIN KONKURSU + KARTA ZGŁOSZENIA<<<


 

"Muzyczne Variete 2019”


 

WOŚP w MDK 2019