Regulaminy

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o możliwości wznowienia stacjonarnej działalności placówek oświatowo-wychowawczych, informujemy że od 18 maja 2020r. zostają wznowione zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia, zajęcia te mogą odbywać się wg. nowych harmonogramów, podziałów na grupy itp.

W związku z tym bardzo prosimy rodziców/pełnoletnich uczestników o bezpośredni kontakt w tej sprawie z nauczycielami prowadzącym poszczególne zajęcia.

Bądźmy zatem w kontakcie... i dobrym zdrowiu! :)

 

WYTYCZNE DLA RODZICÓW

 

  • Przekaż dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz mu temperaturę.
  • Ważne! Nie posyłaj dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  • Pamiętaj, by koniecznie zaopatrzyć dziecko w jednorazowe rękawiczki na zajęcia plastyczne i ceramiczne.
  • Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki (wejście główne). Przebywanie opiekunów na terenie budynku jest zabronione.

W OPARCIU O REKOMENDACJE POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ ODWOŁUJEMY DO KOŃCA MARCA WSZYSTKIE ZAPLANOWANE IMPREZY MASOWE (PRZEGLĄDY, KONKURSY) ORGANIZOWANE PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W LUBINIE.

Kolejne spotkanie z cyklu Artystyczne Laboratorium za nami. Jest to program realizowany we współpracy z Telewizją Regionalną Lubin. Gościem spotkania była artystka Pati Dubiel, która zapoznała uczestników z nową technikę graficzną – frotaż . Dzieci wykazały się ogromną wyobraźnią, kreatywnością i rozmachem artystycznym.

W dn. 28 lutego o godzinie 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie odbyło się rozstrzygnięcie XIII DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY „Naprawdę jaki jestem nie WIE NIKT …”, połączone z uroczystym rozdaniem nagród laureatom  oraz mini recitalem Małgorzaty Pelak.

W konkursie wzięło udział stu trzydziestu trzech uczestników ze szkół województwa dolnośląskiego.

Protokół konkursu:

https://mdk-lubin.pl/index.php/2016-06-09-15-41-04/wyniki-konkursow/255-xiii-dolnoslaski-przeglad-tworczosci-literackiej-dzieci-i-mlodziezy-naprawde-jaki-jestem-nie-wie-nikt

 

 

W V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Sztuka smaku – kuchnia artystyczna” 2019 nagrody i wyróżnienia otrzymali uczniowie Pani Anny Pechytiak:

Nagrody w kategorii malarstwo:

Wiktoria Wątorska l.6

Anna Staszak l.9

Laura Pelc l.10

Wyróżnienia w kategorii malarstwo:

Zuzanna Rawecka l.6

Michał Hanaczewski l.9

Kwalifikacja do wystawy pokonkursowej:

Maja Skrzątek l.6

Bartosz Gawron l.6

Lilianna Gruca l.8

Gabriel Wachnik l.8

Blanka Biały l.11

Joanna Dyba l.12

Zapraszamy wszystkich uczestników wystawy na uroczysty wernisaż i odbiór dyplomów oraz nagród dnia 04. 03. 2020r. o godz. 12.00 do Galerii MDK „Śródmieście“, Wrocław, ul. Dubois 5.

Informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie:

www.mdksrodmiescie.wroc.pl

 

Nasze gratulacje!!!


 

"Muzyczne Variete 2019”


 

WOŚP w MDK 2019