O nas

MDK W Lubinie zaprasza młodzież szkół podstawowych i średnich  na zajęcia z modelowania, projektowania i druku 3d. Modelowanie  to proces tworzenia i modyfikacji obiektów trójwymiarowych za pomocą specjalistycznego programu komputerowego, który dostarcza zestawu niezbędnych narzędzi do ich tworzenia, a także zbioru podstawowych figur, które można wykorzystać od razu przy budowaniu obiektów. Obiekty te młodzież będzie również modyfikowała i przygotowywała do druku 3d. W trakcie trwania zajęć będzie możliwość wydrukowania obiektów.

  1. Jak działa drukarka 3D, przygotowanie prostego projektu oraz jego wydruk. Wykonanie projektu breloczka, poznanie podstawowych funkcji w aplikacji do projektowania 3D. Zapoznanie się z budową oraz mechanizmem działania drukarki trójwymiarowej, pracującej.
  2. Przyswojenie oprogramowania TinkerCAD służącego do stworzenia prostych modeli 3D. Aplikacja wzbogacona jest w przystępny dla dzieci układ funkcji i kształtów, umożliwiający naukę projektowania dla dzieci już od 6 rok życia. Wykonanie projektu kubków z własną personalizacją
  3. Nauka projektowania 3D ciąg dalszy. Tworzenie prostych modeli 3D np. kostki do gry, pionka szachowego.
  4. Nauka projektowania 3D ciąg dalszy. Tworzenie złożonych modeli 3D np. samoloty, statki
  5. Szczegóły drukowania: parametry, filamenty, prędkości, programy do obsługi drukarek 3D. Zdobycie wiedzy o materiałach wykorzystywanych do druku, zwanych filamentami oraz samodzielne przygotowanie drukarki 3D do druku.
  6. Poznanie internetowej bazy gotowych modeli 3D do ściągnięcia. Wykorzystanie gotowego modelu do projektowania 3D. Połączenie skanów z gotowym modelem np. ciała Spidermana z naszą głową.
  7. Wykonanie własnych projektów – możliwość wykorzystania poznanych na zajęciach technik do stworzenia modelu 3D. Przygotowanie własnych projektów do druku.
  8. Program indywidualnie ustalony z grupą. Podsumowanie zajęć, inwentaryzacja zgromadzonych przez uczestników wydruków, ich oceny i płynące z tego wnioski.

 

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie,

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 6A, 59-300 Lubin (dalej Administrator)

2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:  tel. 768358801, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.       Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b)   realizacji umowy;

c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.       W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Rudna.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

7.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

e)   prawo do przenoszenia danych

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

8.       W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

9.       W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b.

11.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


 

"Muzyczne Variete 2019”


 

WOŚP w MDK 2019